پیام فرستادن
Guangzhou Opal Machinery Parts Operation Department
شرکت
محصولات
کیت های مهر و موم روغن
کیت مهر و موم سیلندر
کیت مهر و موم هیدرولیک
کیت مهر و موم شکن
مهر و موم روغن پمپ
حلقه های مهر و موم پیستون
مهر و موم پیستون
مهر و موم روغن میل لنگ
کیت های بیل مکانیکی بیل مکانیکی
مهر و موم برف پاک کن
ای مهرهای حلقه ای
مهر و موم روغن شناور
سوپاپ فشار دهنده
کیت واشر
توربوشارژر موتور